Zalety środka E25 - likwidacja śladów korozji

Środek do usuwania korozji E25 ma wiele korzyści, dzięki którym jest on lepszym rozwiązaniem niż inne dostępne na rynku produkty przeciw korozji:

  • Środek do usuwania korozji E25 nie powoduje uszkodzenia: aluminium, mosiądzu, plastiku, gumy, silikonu, drewna, pilśni czy szkła
  • Działa on na określony tlenek żelaza: hematyt Fe2O3, Fe(OH)3 i nie wpływa na getyt
  • Likwidacja śladów korozji ze środkiem E25 nie wpływa na powłoki galwaniczne i na farby nie zawierające tlenków
  • E25 usuwa "powłoki protektorowe" takie jak zaczernienia, brunatnienia, powłoki cynkowe lub inne tlenkowe
  • Wolny od VOC (lotnych związków organicznych), wolny od HAP (niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza)
  • Niski średni koszt zużycia: 0,12 - 0,18 PLN na 0,45 kg stali
  • W wielu przypadkach można usuwać odpady środka do ścieku
  • Nie wykazuje działania korozyjnego, bezpieczny dla wielu metali i uszczelnień
  • Niższy koszt pracy, minimalne prace przygotowawcze
  • Nie jest wymagany sprzęt ochrony osobistej (Personal Protective Equipment - PPE)