Czym jest korozja?

Korozja - ogólna nazwa procesów niszczących mikrostrukturę materiału, które prowadzą do jego rozpadu. Korozja zachodzi pod wpływem chemicznej i elektrochemicznej reakcji materiału z otaczającym środowiskiem.

Korozja rozpoczyna się zwykle drobnymi zmianami zaatakowanej powierzchni, występującymi najczęściej w miejscach zagięcia materiału, a następnie postępuje wgłąb, niszcząc substancje najbardziej podatne na korozję. Produkty korozji tworzą czasami warstwę pasywną, chroniącą przed dalszym rozkładem, w innych zaś przypadkach mogą być kolejnym czynnikiem powodującym korozję.

Czynniki wpływające na proces korozji:

  • obecność zanieczyszczeń
  • odczyn środowiska
  • zmiany temperatury i ciśnienia
  • naprężenie materiału
  • struktura krystaliczna materiału